Servicii

Detectivi particulari

Pentru societatile comerciale cu capital privat

putem oferi urmatoarele servicii:

 • Consultanta in elaborarea programelor si normelor interne pentru protectia firmei, sub raport procedural, fizic si cu privire la personal, in baza legii;
 • Protectia impotriva scurgerii de informatii din sfera agentilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora. Identificarea si blocarea cailor prin care se fac cunoscute date profesionale, clauze contractuale sau privind licitatiile ce au caracter de confidentialitate;
 • Verificari cu privire la modul in care angajatii sau candidatii la angajare sunt compatibili cu cerintele posturilor pe care urmeaza sa le ocupe;
 • Verificari privind starea de loilaitate si corectitudine a angajatilor sub raportul:
  - indeplinirii sarcinilor profesionale specifice;
  - modului in care respecta pastrarea secretului profesional;
  - modul in care actioneaza sau nu, pentru promovarea intereselor firmei;
 • Verificari cu privire la viitorii parteneri de afacerii, persoane fizice sau juridice sub raportul:
  - bonitatii si solvabilitatii acestora;
  - seriozitatii si corectitudinii la indeplinirea obligatiilor asumate prin contract;
  - manoperelor frauduloase contrare legilor specifice in domeniu;
  - intentiilor si operatiunilor de instrainare a anumitor bunuri, pentru diminiuarea patrimoniului societatii comerciale si neonorarea obligatiilor contractuale asumate, când ajung in stare de faliment;
  - concurentei neloiale;
  - protejarea unor proiecte de investitii, inovatii, lucrarii de specialitate in acest domeniu, pâna la stadiul omologarii, brevetarii, respectiv al recunoasterii dreptului de autor sau inventator;
 • Obtinerea datelor necesare si probelor doveditoare cu privire la oportunitatea incheierii unor contracte sau desfasurarii unor activitati cu/sau in folosul unor persoane;
 • Activitati specifice in scopul identificarii persoanelor care initiaza, pregatesc sau savârsesc acte ce se pot constitui in prejudicii cu urmari deosebit de grave aduse intereselor societatilor comerciale;

Pentru unitati bancare si societati de asigurari

putem oferi urmatoarele servicii:

 • Obtinerea de date cu privire la potentialii solicitanti de credite bancare si/sau a societatilor de leasing si verificarea solvabilitatii/seriozitatii acestora;
 • Identificarea persoanelor care voit, fac posibila scurgerea datelor cu privire la secretul profesional, financiar-bancar, cluaze, si/sau conditii contractuale, etc.;
 • Obtinerea datelor si documentelor doveditoare necesare prevenirii producerii unor fraude in domeniul asigurarilor cu urmari negative pentru firmele de profil;

Pentru birouri de avocatura

putem oferi urmatoarele servicii:

 • Identificarea de martori, documente si elemente probatorii, precum si obtinerea de informatii ce pot fi folosite de catre aparator in sustinerea unei cauze in instanta;
 • Depistarea de bunuri ce fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala, instrainate, de catre invinuit, inculpat sau partea responsabila civilmente si obtinerea de probe ce urmeaza a fi prezentate in instanta pentru recuperarea prejudiciului;

Pentru persoane fizice

putem oferi urmatoarele servicii:

 • Verificari complexe asupra unor aspecte de ordin personal si familiar privind:
  - conduita si moralitatea publica a viitorului sot/sotie, ginere/nora;
  - situatia copiilor care urmeaza a fi infiati si a famailiilor acestora;
  - fidelitatea sotului/sotiei;
  - comportamentul, anturajul si preocuparile ascunse ale copiilor;
  - situatia patrimoniala a viitorului sau actualului sot/sotie;
  - litigiile patrimoniale dintre acestia, in caz de divort;
 • Verificari cu privire la persoanele disparute de la domiciliu;
 • Identificarea de rude sau persoane din cercul intim despre care solicitantul nu mai cunoaste nimic de foarte mult timp;
 • Depistarea de bunuri ascunse sau instrainate in scopul prejudicierii intereselor unor parti in litigiu;
 • Depistarea de persoane care recurg la amenitari sau actiuni de santaj;
 • Obtinerea de documente privind:
  - stabilirea filiatiei, când persoana in cauza nu isi cunoaste parintii;
  - gradul de rudenie cu anumite persoane;
  - drepturile si obligatiile de participare la masa succesorala;
  - drepturile si obligatiile sotilor cu privire la patrimoniul comun, in caz de partaj;
  - investitiile realizate cu privire la un bun mobil sau imobil ce reprezinta subiectul unui litigiu;
  - documente care sa fie folosite in instanta pentru declararea judecatoreasca a disparitiei unei persoane si respectiv, declararea judecatoreasca a mortii acesteia pentru deschiderea succesiunii si stingerea obligatiilor catre creditori;
  - alte activitati care nu contravin legii si nu sunt de competenta exclusiva a organelor din structurile specializate de stat;